Til beboerne i Systofte Skovby

På generalforsamlingen blev stillet forslag, om at fjerne chikanerne på Tjørnevej.
Der blev foreslået en forespørgsel blandt de berørte – der er blevet foretaget.
Resultat:   2 FOR      6 IMOD      Resten har ikke svaret    Berørte: 70 husstande
Bestyrelsen tolker det som, at det skal blive som det er nuværende. – men på
længere sigt, at man beholder chikanerne. Men til foråret for lavet dem pænere
med hjælp fra beboerne & grundejerforeningen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
P.b.v. Henning (mobil 29646377)