Referat af generalforsamling 7/11/2013

Referat:

Ved Ordinær generalforsamling 7/11/2013

Formandens beretning:

Vi har fået en ny hjemmeside og dertil siger vi tak til Jørn Petersen og Knud Brun, der har stået for at få den

op og kører. Der er indkøbt en gavekurv til dem begge som tak.

Efter at have ansøgt om en havemand her i området uden held, og et professionelt tilbud var for dyrt, er det

nu lykkes at få fat i en pensionist, der havde mod på opgaven. Der er i den grad blevet gået til den dernede

og han har fået ryddet op samt malet vores skur dernede.

Indvielsen af legepladsen var en rigtig hyggelig dag for både børn og voksne og vi håber at det var

grundstenen til fremtidige sommerfester.

Til sidst takker Anders Mogensen for 4 år som formand.

(bestyrelsen har ligeledes givet en gavekurv til Anders som tak for hans store indsats som formand)

Kommentarer fra forsamlingen

Der bliver spurgt til de skilte som bestyrelsen har sat op ved indgangene til det grønne område. Man er som

hundeejer utilfreds med at man ikke må lufte hund derovre.

Bestyrelsen understreger, at meningen med skiltene er at man gerne må lufte hund derovre, bare man fjerner

hundens efterladenskaber efter den.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der står Guldborgsund kommune på skiltene og at dette skal

slettes.

Gennemgang af regnskab:

Der har i forgangene år været udgifter til en ny havetraktor, renovation af skur, samt ansættelse af en

havemand.

På trods af det er der et overskud på 30080,98kr. takket være det tilskud vi fik af kommunen sidste år i

forbindelse med legepladsen.

Det forslås at der bliver lagt en skitse op på hjemmesiden, med oversigt over tvungen medlemmer af

foreningen, for at undgå misforståelser.

Kontingent:

Kontingent godkendt af forsamling og fortsætter uændret.

Forslag fra medlemmer:

ingen

Valg af formand:

Tina Curtis er valgt ind.

Valg af bestyrelsesmedlem:

Elin Pedersen genvalgt

Valg af suppleanter:

Lisbeth Christiansen genvalgt.

Leif Olsen genvalgt

Valg af revisorer:

Hans Kimer genvalgt.

Paw Winther valgt ind.

Valg af revisorsuppleant:

Johnny Hansen genvalgt.

Note til valg:

Anita Clausen forsætter som ekstern konsulent til det regnskabs-tekniske.

Eventuelt:

Der snakkes om at sætte skilte op med nabohjælp -det koster 360kr ex. Moms og stander…

Det foreslås at der i stedet bliver lavet en tlf. liste…

Der stilles forslag om en lukket gruppe på Facebook, dette vil den nye bestyrelse kigge nærmere på.

Der stilles forslag om at der udarbejdes en folder til tilflyttere, lidt omkring området og foreningen. Det

kunne evt. være en fra hver vej, der stod for at uddele til de nye på vejen.

Der klages over at havemanden brænder vådt haveaffald af, dette vil bestyrelsen selvfølgelig tage sig af.

Bestyrelsen takker for et godt og stilfærdigt møde, vi kunne dog godt ønske os at der var flere fremmødt, da

man jo til generalforsamlingerne i den grad har mulighed for at give sin mening til kende og være med til at

forme både bestyrelse og vores lille lokalsamfund.

Skriv et svar