Nyhedsbrev December 2013

Systofte Skovby Grundejerforening

Nyhedsbrev December

Så er det snart jul!

Vi har som ny bestyrelse afhold vores første møde.

Her er kort hvad vi godt kunne tænke os at få gennemført det næste års tid.

Facebook

Vi lever i en moderne verden og det teknologiske er en stor del af denne. Derfor har vi besluttet at

hoppe med på bølgen og oprette en lukket gruppe på Facebook. Vi tror på at vi kan nå en bredere del

af lokalsamfundet på denne måde. Vi giver nærmere besked når denne er en realitet. Det er ønsket at

man kan komme nemt fra hjemmesiden til Facebooksiden og omvendt.

Nyhedsbreve og andet fra bestyrelsen vil stadig blive lagt op på hjemmesiden. Ligeledes vil dem der

har tilmeldt sig på mail stadig modtage nyhedsbrev på mail og vi fortsætter lidt endnu med at

husstand omdele. Men det er målet at vi i løbet af 2014 bliver udelukkende elektronisk, så hvis I ikke

allerede har tilmeldt jer nyhedsbrevet på hjemmesiden, så vær venlig at gøre dette, så vi kan spare

lidt på resurserne.

Vi har erfaret at der er en del tvivl om, hvem der er tvungne medlemmer af foreningen. Vi er kommet

i besiddelse af et oversigts kort og dette vil vi få lagt op på hjemmesiden.

Det grønne område

Vi har fået kritik over skiltene vi har opsat på området. Vi vil gerne understrege at man selvfølgelig

gerne må tage sin hund med derned, bare man husker at samle efterladenskaber op efter den. Vi skal

alle kunne være der og huske på, at det også er en legeplads, hvor små børn opholder sig.

Bestyrelsen arbejder på at få en fælles gade/vejfest på benene. Den skal selvfølgelig afholdes på det

grønne område nærmere sommeren. Vi skriver mere om det på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Vi ønsker stadig at få sat gynger op dernede og nye net til målene, så det skal der også kigges på i

løbet af 2014.

Husk den årlige juletræsfest i Systofte forsamlingshus d. 28/12. Nærmere herom på hjemmesiden

Til slut vil vi gerne ønske alle en

glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

Nyt medlem: Er jeres hustand ikke medlem endnu, så er det nu chancen er der. Tilmeld jer Systofte

Skovby grundejerforening og vær med til diverse arrangementer. Samtidig støtter i foreningsarbejdet

så vi kan gøre endnu mere for vores by. Send en mail til pernille.ssg@stb215.dk med navn og adresse.

————————————————————————————————————————-

Tilmeld dig nyhedsbrevet her på siden, så får du en mail, når vi udgiver et nyhedsbrev.

————————————————————————————————————————-


Skriv et svar