Nyhedsbrev April 2014

Nyhedsbrev April 2014

Så er foråret så småt på vej, dejligt med lidt varmere vejr, selvom vi har haft en forholdsvis mild vinter. Målene på det grønne område har fået nye net og er klar til at der bliver spillet bold igen.

Borgermøde

Bestyrelsen for Systofte Skovby grundejerforeningen ønsker at komme i dialog med byens borgere

og indkalder derfor til borgermøde.

Søndag den 13. april 2014 kl. 14.00 på fællesarealet, for enden af Magnoliavej.

Program for borgermøde.

  • Dialog og en drøftelse omkring ønske eller behov for nabohjælp.

  • Dialog om etablering af Refa´s ny genbrugs- og grenplads ved Stubbekøbingvej.

  • Forskønnelse af chikaner på Tjørnevej.

  • Evt.

SU: Mandag den 7.4.2014.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktement.

Tilmelding skal ske til Lisbeth på mobil: 28 30 55 47

VEL MØDT

Facebook

Vi kan med glæde berette at vores Facebook side er kommet op at køre. Den er forbundet med vores hjemmeside, så man nemt får adgang til nye indlæg der kommer på hjemmesiden. Gå på Facebook og søg efter systofte skovby, så kommer den i listen. Vi har jo et lille håb om, at man vil bruge siden dels til nyheder og begivenheder, men også som debat-forum blandt byens borgere.

Fartmåling

Som man sikkert har bemærket, har der i den sidste måneds tid været fartkontroller på Stubbekøbingvej. Det er bestyrelsen der har taget kontakt til kommunen og politiets ATK gruppe.

I første omgang fik vi målere op og man har herudfra besluttet at denne strækning fremover bliver fast målested. Vi lægger resultaterne fra målingerne ind på hjemmesiden www.systofteskovby.dk og man må sige at de tjener til statskassen herude! Men vi håber at det får folk til at lette lidt på foden, når de kører gennem vores by.

Chikaner og vej bump

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det er svært at se chikanerne på tjørnevej om aftenen, når gadelamperne bliver slukket og der mangler reflekser på dem. Bestyrelsen vil prøve at tage kontakt til kommunen, da vi mener det er deres opgave. Ligeledes vil vi undersøge muligheden for at få vej bump op på Elmevej, vi ved at der tidligere er blevet ansøgt om chikaner dog uden held, da skolebussen ikke ville kunne komme igennem, men måske små vej bump kunne være en løsning…

Ligeledes vil vi forhører os om mulighederne for Tingstedvejen, så farten bliver taget af, inden man når ind/udgangen til det grønne areal, da det forlyder at der bliver kørt meget stærkt her også.

Skriv et svar