Nyhedsbrev December 2013

Systofte Skovby Grundejerforening

Nyhedsbrev December

Så er det snart jul!

Vi har som ny bestyrelse afhold vores første møde.

Her er kort hvad vi godt kunne tænke os at få gennemført det næste års tid.

Facebook

Vi lever i en moderne verden og det teknologiske er en stor del af denne. Derfor har vi besluttet at

hoppe med på bølgen og oprette en lukket gruppe på Facebook. Vi tror på at vi kan nå en bredere del

af lokalsamfundet på denne måde. Vi giver nærmere besked når denne er en realitet. Det er ønsket at

man kan komme nemt fra hjemmesiden til Facebooksiden og omvendt.

Nyhedsbreve og andet fra bestyrelsen vil stadig blive lagt op på hjemmesiden. Ligeledes vil dem der

har tilmeldt sig på mail stadig modtage nyhedsbrev på mail og vi fortsætter lidt endnu med at

husstand omdele. Men det er målet at vi i løbet af 2014 bliver udelukkende elektronisk, så hvis I ikke

allerede har tilmeldt jer nyhedsbrevet på hjemmesiden, så vær venlig at gøre dette, så vi kan spare

lidt på resurserne.

Vi har erfaret at der er en del tvivl om, hvem der er tvungne medlemmer af foreningen. Vi er kommet

i besiddelse af et oversigts kort og dette vil vi få lagt op på hjemmesiden.

Det grønne område

Vi har fået kritik over skiltene vi har opsat på området. Vi vil gerne understrege at man selvfølgelig

gerne må tage sin hund med derned, bare man husker at samle efterladenskaber op efter den. Vi skal

alle kunne være der og huske på, at det også er en legeplads, hvor små børn opholder sig.

Bestyrelsen arbejder på at få en fælles gade/vejfest på benene. Den skal selvfølgelig afholdes på det

grønne område nærmere sommeren. Vi skriver mere om det på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Vi ønsker stadig at få sat gynger op dernede og nye net til målene, så det skal der også kigges på i

løbet af 2014.

Husk den årlige juletræsfest i Systofte forsamlingshus d. 28/12. Nærmere herom på hjemmesiden

Til slut vil vi gerne ønske alle en

glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

Nyt medlem: Er jeres hustand ikke medlem endnu, så er det nu chancen er der. Tilmeld jer Systofte

Skovby grundejerforening og vær med til diverse arrangementer. Samtidig støtter i foreningsarbejdet

så vi kan gøre endnu mere for vores by. Send en mail til pernille.ssg@stb215.dk med navn og adresse.

————————————————————————————————————————-

Tilmeld dig nyhedsbrevet her på siden, så får du en mail, når vi udgiver et nyhedsbrev.

————————————————————————————————————————-


Referat af generalforsamling 7/11/2013

Referat:

Ved Ordinær generalforsamling 7/11/2013

Formandens beretning:

Vi har fået en ny hjemmeside og dertil siger vi tak til Jørn Petersen og Knud Brun, der har stået for at få den

op og kører. Der er indkøbt en gavekurv til dem begge som tak.

Efter at have ansøgt om en havemand her i området uden held, og et professionelt tilbud var for dyrt, er det

nu lykkes at få fat i en pensionist, der havde mod på opgaven. Der er i den grad blevet gået til den dernede

og han har fået ryddet op samt malet vores skur dernede.

Indvielsen af legepladsen var en rigtig hyggelig dag for både børn og voksne og vi håber at det var

grundstenen til fremtidige sommerfester.

Til sidst takker Anders Mogensen for 4 år som formand.

(bestyrelsen har ligeledes givet en gavekurv til Anders som tak for hans store indsats som formand)

Kommentarer fra forsamlingen

Der bliver spurgt til de skilte som bestyrelsen har sat op ved indgangene til det grønne område. Man er som

hundeejer utilfreds med at man ikke må lufte hund derovre.

Bestyrelsen understreger, at meningen med skiltene er at man gerne må lufte hund derovre, bare man fjerner

hundens efterladenskaber efter den.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der står Guldborgsund kommune på skiltene og at dette skal

slettes.

Gennemgang af regnskab:

Der har i forgangene år været udgifter til en ny havetraktor, renovation af skur, samt ansættelse af en

havemand.

På trods af det er der et overskud på 30080,98kr. takket være det tilskud vi fik af kommunen sidste år i

forbindelse med legepladsen.

Det forslås at der bliver lagt en skitse op på hjemmesiden, med oversigt over tvungen medlemmer af

foreningen, for at undgå misforståelser.

Kontingent:

Kontingent godkendt af forsamling og fortsætter uændret.

Forslag fra medlemmer:

ingen

Valg af formand:

Tina Curtis er valgt ind.

Valg af bestyrelsesmedlem:

Elin Pedersen genvalgt

Valg af suppleanter:

Lisbeth Christiansen genvalgt.

Leif Olsen genvalgt

Valg af revisorer:

Hans Kimer genvalgt.

Paw Winther valgt ind.

Valg af revisorsuppleant:

Johnny Hansen genvalgt.

Note til valg:

Anita Clausen forsætter som ekstern konsulent til det regnskabs-tekniske.

Eventuelt:

Der snakkes om at sætte skilte op med nabohjælp -det koster 360kr ex. Moms og stander…

Det foreslås at der i stedet bliver lavet en tlf. liste…

Der stilles forslag om en lukket gruppe på Facebook, dette vil den nye bestyrelse kigge nærmere på.

Der stilles forslag om at der udarbejdes en folder til tilflyttere, lidt omkring området og foreningen. Det

kunne evt. være en fra hver vej, der stod for at uddele til de nye på vejen.

Der klages over at havemanden brænder vådt haveaffald af, dette vil bestyrelsen selvfølgelig tage sig af.

Bestyrelsen takker for et godt og stilfærdigt møde, vi kunne dog godt ønske os at der var flere fremmødt, da

man jo til generalforsamlingerne i den grad har mulighed for at give sin mening til kende og være med til at

forme både bestyrelse og vores lille lokalsamfund.

Debat om indbrud i nabolaget

Der har desværre været en del indbrud her i området i den seneste tid.

Vi hører gerne om der er nogle der har nogle idéer til hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Der findes jo det der hedder Nabo hjælp, men hvor vidt det er et nyttigt værktøj, eller bare penge ud af vinduet er bestyrelsen splittet omkring.

Giv din mening til kende her i tråden.

M.v.h. Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Torsdag d. 7. November 2013 kl. 19.00 i Systofte forsamlingshus.

Dagsordnen til mødet:

 1. Valg dirigent

 2. Formanden beretning

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 4. Forslag fra medlemmerne

 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

  1. Anders Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg.

  2. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) Modtager genvalg.

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  1. Lisbeth Christiansen – Modtager genvalg

  2. Leif Olsen – ?

 7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Christensen – Modtager genvalg

  2. Hans Kimer – ?

  3. Johnny Hansen (i dag suppleant) – ?

 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne der ønskes på dagsordnen bedes afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært for en sandwich samt en øl/vand

Vi glæder os til at se foreningens medlemmer, vel mødt!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Tilmeldingen til spisning bedes meddelelses Elin Pedersen på Magnoliavej 9, på sms eller telefon:  21 15 91 19 eller på mail: magnoliavej9@gmail.com senest d. 1/11-2013

Skriv adresse og hvor mange I deltager.

 

 

Nyhedsbrev Oktober 2013

Nyhedsbrev Oktober

Så er sommeren desværre slut og efteråret kommet. Vejret har vi ikke kunne klage over og det var også en dejlig solskinsdag, d.24. August, hvor vi i bestyrelsen havde arrangeret en lille hyggeeftermiddag for medlemmerne i Systofte Skovby Grundejerforening.

Bestyrelsen takker for en dejlig dag sammen med børn og voksne til vores indvielse af legepladsen.

Der blev både leget vikingespil (børn mod voksne), så havde vi gang i en flødebolle-kaste maskine, lavet snobrød til den store guldmedalje og selvfølgelig grillet pølser samt den medbragte mad. Alt i alt en super hyggelig dag, hvor børnene legede rigtig godt sammen både på legetårn og på boldbanen, mens de voksne hyggede med en snak med “naboen” og god mad.

Vi i bestyrelsen håber der vil være opbakning om et lignende arrangement næste sommer.

Hjemmeside

Det er med stor glæde at vi kan fortælle at vores hjemmeside er oppe at køre nu.

Gå ind på www.systofteskovby.dk allerede nu og opret dig som bruger, så har du mulighed for at skrive indlæg på siden. Det kunne være salg/sælges, efterlysninger, legeaftaler og debatter omkring vores lokalsamfund, opslag om arrangementer og meget andet.

Udover at hjemmesiden byder på information omkring grundejerforeningen og indlæg fra bestyrelsen, er det nu også muligt for byens beboere at være med til at forme den med interessante indlæg.

Ligger du inde med billeder fra de “unge år” i Systofte Skovby og/eller måske en historie bag, så kontakt gerne vores webmaster Jørn Petersen, kontaktinfo til ham er på hjemmesiden. Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Nabohjælp

Der har desværre været en del indbrud i vores by på det seneste. Bestyrelsen vil gerne være med til at afhjælpe problemet og modtager gerne gode idéer. Vi laver et debat-oplæg på vores nye hjemmeside.

Nyt medlem: Er jeres hustand ikke medlem endnu, så er det nu chancen er der. Tilmeld jer Systofte Skovby grundejerforening og vær med til diverse arrangementer. Samtidig støtter i foreningsarbejdet så vi kan gøre endnu mere for vores by. Skriv en mail til pp.ssg@stb215.dk indeholdende navn og adresse.

Systofte Dilletant Opfører Systofte Afholdshotel

PRESSEMEDDELELSE   NYK.F.  9  /10    2013

Systofte Afholdshotel tager r…. på Københavnerne!!!

Systofte Dilletant opfører i Forsamlingshuset: Systofte Afholdshotel, en farce af Erik Hansen.     Der er generalprøve fredag d. 25. oktober og premiere lørdag d. 26. oktober – begge aftener kl. 19.30

Stykket er yderst aktuelt i disse tider, hvor alt flytter til København og det er yderst hipt at bo indenfor KBH grænsen. Dog er det knap så flatterende for Københavneriet, når først historien har gået sin gang over scenen.

Den tilsyneladende meget naive ejer af Systofte Afholdshotel, Gotfred, får besøg af Laurits Lurendrejer, der er en dreven og snu forretningsmand fra hovedstaden. Han har læst om Gotfreds formue, og forsøger at få denne til at investere i en genial nyudviklet maskine, som han hævder, kan tiltrække alt lige fra fisk til damer. For at overbevise Gotfred om maskinens enestående evner, har Laurits i al hemmelighed sørget for, at hans medsammensvorne, den prostituerede Sensuella, bliver indlogeret på hotellet samtidig med sit eget besøg. Da Laurits afprøver maskinen for Gotfred, resulterer det i, at Sensuella tilsyneladende omgående bliver uhjælpeligt draget af Gotfreds dyriske tiltrækning. Gotfreds gamle tante, Sofie, aner uråd, og hun forsøger i samarbejde med Von Osten og Sylvia fra den lokale avis, at forhindre Gotfred i at gå i fælden. Dette lykkes dog langtfra, og det ligner at Gotfred sætter hele sin formue til, da han indgår en skriftlig købsaftale med Laurits Lurendrejer.

Det skal dog vise sig, at Systofte Afholdshotel ikke er helt, hvad det giver sig ud for at være. Man har på hotellet opdyrket en helt speciel forretnings niche, der gør Gotfred uafhængig af de penge, som han tjener på ”at lade være med” at sælge spiritus!

Ak ja, så er der lagt op til forviklinger, intriger og gode replikker – som er muligt at se og høre til generalprøven eller premieren. Ved generalprøven kan der købes kaffe og lagkage og til premieren er det muligt at spise først og efter stykket bliver der spillet op til dans ved bandet Standby. Tilmelding til spisning er senest mandag 21.okt. Billetter kan bestilles hos Madame Butterfly i Nygade 11 eller på telefon 54 84 11 04

Få en hyggelig aften, med grinegaranti og tag gerne naboen eller vennerne med.

Vel mødt. Systofte Dilletant forening.

Ida Stjernholm : Gotfred – fraskilt hotelvært og ejer af Systofte Afholdshotel . Jette Jørgensen  : Laurits Laurendrejer – Oprindelig Københavner.Laurits Laurendrejer – Oprindelig Københavner.Laurits Lurendrejer – oprindelig Københavner. Henriette Rohrbeck  : Karen Jensen – hotellets gravide kokkepige. Kirsten Hansen : Sofie – Sofie – kroværtens gamle tanteKroværtens gamle tante. Kimmie Rohrbeck : Sensuella – prostitueret, Laurits Lurendrejers medsammensvorne. Lene Nielsen: August von Osten – gæst på hotellet. Marianne Johnson : Sylvia Svendsen – journalist på Folketidende. Berit Petersen : Sufløse Instruktør : Henriette Rohrbeck

For yderligere information kontakt Henriette Rohrbeck – 23413117

Laurits Laurendrejer – Oprindelig Københavner.Laurits Laurendrejer – Oprindelig Københavner.

Ny Legeplads søgt gennem landdistrikspuljen 2012

Legeplads / Grønt område

Om Projektet

Vi ønsker at det skal være et venligt åbent område der indbyder til at man mødes og hygger sig i naturens omgivelser. Der skal opsættes bord og bænkesæt så man kan sidde og nyde en medbragt madpakke. Desuden vil de danne grundlag for sommerfester og lignende initiativer. Bord og bænkesæt vil vi ligeledes opføre i naturlige materialer så det hele fremstår ensartet og naturligt. Selve legepladsen vil danne midtpunktet for vores grønne område, hvor børnene vil kunne mødes og lege under opsyn af de voksne. I dag er alle forældre tvunget til at sætte legeplads op i deres haver og dermed sættes en begrænsning på hvor mange børn der kan deltage i aktiviteterne. Ved at samle det i det grønne område vil flere børn kunne lege samtidigt og flere vil kunne mødes i lokalsamfundet. Dette danner en basis for at gøre Systofte Skovby til en attraktiv hyggelig landsby, som tilbyder mere en blot godt naboskab.

Projektets forløb i korte træk 16/10-2011-10/09-2012

161011: Træfældning, fjernelse af rødder.
221011: Beskæring af buske og brug af flishugger.
301011: Bord/bænkesæt, etablering af bålplads, brug af flishugger igen.
040712: Udgravning til faldgrus.
070712: Kørsel af faldgrus.
030812: Støbning af stolber.
250812: Etablering af legeplads samt kørsel af grus.
260812: Rutchebane montage
290812: Tagkonstruktion og sandkasse
310812: sandkasser, sand hentet og klatrevæg monteret
100912: Kommune inspektion af legeplads med positiv tilbagemelding

Konklusion

Efter et meget hektisk år for den tidligere bestyrelse, er det med stor glæde at vi kan byde alle velkommen på vores nye legeplads. Der er blevet søgt om landdistriktspuljen og vi kan med glæde berette at det lykkes at få tildelt 38.000 kr. Stor tak for den store arbejdsindsats som både bestyrelse og frivillige har lagt i projektet. Der er ønsker om at få gynger sat op, så det skal der bl.a. kigges på i det nye år. Tak til Guldborgsund Kommune for det gode tiltag og til alle frivillige

Bestyrelsen

Guldborgsund Landdistrikspulje

 

P5044899-legeplads--rutsjebane