Indkaldelse Generalforsamling 2021

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

D. 15/11 2021

KL. 18.30

SYSTOFTE BOLDKLUB´S LOKALER

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasseren aflægger regnskabet
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne ( senest 8 dg. før ) 
  6. a Valg til bestyrelsen: (Pernille-Elly)  2 år                          (corona)

b Valg til bestyrelsen: (Lisbeth-Leif-Henning)  1 år         (corona)

  • Valg af suppleanter: (Anni-Anne Marie)
  • Valg af revisorer & suppleant
  • Eventuelt

EFTER GENERALFORSAMLINGEN, VIL ”VI” VÆRE VÆRT

VED ET LILLE TRAKTEMENT!

TILMELDING: INDEN 7/11 2021

TIL LISBETH:  MOBIL: 28305547  /  MAIL: carlis@mail.dk