Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

alle beboer i Systofte Skovby er velkommen – kun medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Torsdag d. 13. november 2014 kl. 19.00 i Systofte forsamlingshus.

Dagsordnen til mødet:

 1. Valg dirigent
 2. Formanden beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  1. Pernille Petersen (i dag sekretær) modtager ikke genvalg.
  2. Lisbeth Christiansen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg.
  3. Henning ”Flex” Jensen (i dag næstformand) modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Jette Skov Madsen – Modtager ikke genvalg
  2. Leif Olsen – ?
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  1. Hans Kimer – modtager genvalg
  2. Paw Winther – modtager ikke genvalg
  3. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne der ønskes på dagsordnen bedes afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært for en sandwich samt en øl/vand.

Vi glæder os til at se alle , vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmeldingen til spisning bedes meddelelses Elin Pedersen på Magnoliavej 9, på sms eller telefon: 21 15 91 19 eller på mail: magnoliavej9@gmail.com senest d. 7/11-2014

 

 

 

Skriv et svar