Generalforsamling referat 2018

Referat af generalforsamling 06/11-018

Systofte Skovby Grundejerforening.

1.Valg af dirigent.

Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  i henhold til vedtægternes §13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 1. Formandens årsberetning.

Formanden  Henning Jensen havde følgende beretning.

Der har været ønske/undersøgelse på fjernelse af chikaner på Tjørnevej, dette viser sig og være både en omstændig og dyr affære, da vi selv skal betale udgift.

Fakta er at de ikke bliver fjernet.

Der har været afholdt sommerfest , med en stor succes, der var gang i bålhygge med pandekage bagning, der blev leget med stylter både af børn og voksne, og homemate ski som Leif Olsen havde kreeret blev afprøvet hen over græsplanen, med en masse sjov og grin. ja i det hele taget en hyggelig dag, både for børn og voksne.

Der har været stillet en hastighedsmåler på Tingstedvejen, dette gav en måling på at der var 72% der kørte for stærkt imod Tingsted og 80% retning imod Stubbekøbingvej.

Så der forventes inden så længe, at blive afholdt Fartmåling.

Vi har i Bestyrelsen besluttet at der fra d .d  bliver udleveret en æske chokolade el. vin til nye tilflyttere, fra Grundejerforeningen.

Et helt nyt tiltag…. Der vil blive et Samarbejde imellem Systofte Boldklub og grundejerforeningen om at få et kursus sat op, hvorledes brugen af hjertestarter, og uddannelse som hedder ”Danmark redder liv” via en App.  Nærmere info vil komme.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent .Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt .300Kr. Årligt.

 

 1. Forslag fra medlemmer.Der er indgivet et ønske om at få opstillet en alm. Gynge på legepladsen, dette vil vi i Bestyrelsen, arbejde hen imod, i det nye år.

Der blev givet et ønske, at kommunen bliver kontaktet om, at det er blevet meget farligt at på/afstige fra bussen ,Rute 736… der er ikke nok plads, uden der er risico for at træde ind i en cykel, ved det, at cykelsti går lige op til. (der er hermed sendt mail  om ønske, at få det bragt i orden.)

 1. Valg til bestyrelsen.

Lisbeth

Leif

Henning.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
 2. Anni Bonde.
 3. Annemarie Hansen

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanter.
 2. Hans Kimer modtager genvalg
 3. Carsten Christiansen modtager genvalg.

Johnny Hansen( i dag suppleant) modtager genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

Så bestyrelsen ser således ud:

Formand: Henning (Flex) Jensen. 29646377

Bestyrelse medlemmer:

Lisbeth Christiansen  

Pernille Petersen

Leif Olsen

 Elly Kimer

Kasser Anita Clausen 

Supp. Anni Bonde og Annemarie Hansen.

 1. Eventuelt.

Formanden Henning Jensen afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Derefter var Grundejerforeningen vært med en ret Mørbradgryde med kartoffelmos. Uhmmm.

 

Link til PDF Fil