Generalforsamling 2020 – aflyst

Til medlemmer i Systofte Skovby Grundejerforening.                              

Vi har besluttet at vi      AFLYSER        vores

Generalforsamling 2020.

Dette gør vi p g a Corona og fordi vi ønsker at passe på hinanden.

Vi ser frem til, det kan lykkes senere. Når det er muligt.

Rent praktisk, betyder det at vi forsætter som bestyrelse indtil man kan afholde en ny generalforsamling på forsvarlig måde!

Kontingent forbliver uændret:  300.- kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

EVT. SPØRGSMÅL: FORMANDEN MOBIL:29646377

 

Regnskab 2020