Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2020 – aflyst

Til medlemmer i Systofte Skovby Grundejerforening.                              

Vi har besluttet at vi      AFLYSER        vores

Generalforsamling 2020.

Dette gør vi p g a Corona og fordi vi ønsker at passe på hinanden.

Vi ser frem til, det kan lykkes senere. Når det er muligt.

Rent praktisk, betyder det at vi forsætter som bestyrelse indtil man kan afholde en ny generalforsamling på forsvarlig måde!

Kontingent forbliver uændret:  300.- kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

EVT. SPØRGSMÅL: FORMANDEN MOBIL:29646377

 

Regnskab 2020

Referat Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 12/11 -2019

 

Systofte Skovby Grundejerforening.

 

1.Valg af dirigent .Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen  var lovligt indkaldt  i henhold til vedtægternes §13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 

2. Formandens årsberetning.

Formanden  Henning Jensen havde følgende beretning.

Juletræsfest som normalt afholdes i Systofte Forsamlingshus, er desværre ikke et stort tilløbsstykke mere, så derfor er det besluttet at det aflyses.

Fastelavnsfest er blevet afholdt.

Der er på Tingstedvej opsat fartmåling. En måling der lyser hvilke hastighed der køres; der bliver ikke lavet et bødeforlæg , men en registrering på, hvor ofte der bliver kørt for stærkt.

 

Sommerfest blev igen afholdt, med bla. deltagelse af nye medlemmer.

En sjov dag med Meget Meget regn.

Vi måtte igangsætte en plan B, hvilket vi takker Beate og Leif mange gange for, at lægge hus til.

Der er som noget nyt i sommer startet gå-gruppe op. Initiativtager er Lisbeth.

Hver Tirsdag kl.17 fra skovens indgang under skiltet skoven.dk mød endelig op.

Der er igangsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Sofieskolen om gadebelysning fra Systofte Skovby til runddel v/ Hotel Falster.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fastlægger uændret kontingent på 300Kr. Årligt.

 

5. Forslag fra medlemmer.

Der er kommet forslag på at få etableret en kunstig fodboldbane med bander. Men det ville blive en bekostelig affære, så dette forslag er ikke godkendt af bestyrelsen.

Forslag om at kunne leje en bil af medlem af foreningen, et årligt engangsbeløb på 3-4000kr. oveni kommer brændsel. Nærmere info ville komme hvis der er interesse.

Der ytres ønske om at vi alle i S .Skovby tænker over hastighed, i vores kørsel igennem byen.

SÆT FARTEN NED.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Pernille – Elly  genvalgt

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Anni-Annemarie genvalgt.

8. Valg af to revisorer og en  revisorsuppleanter.

 Hans Kimer genvalgt

 Carsten Christiansen genvalgt.

Suppleant Poul Anker Larsen. Nyvalgt.

9. Eventuelt.

 

Formanden afsluttede med, at der er mulighed for at deltage spil/hygge  eftermiddag

I Systofte Boldklub, nærmere information vil komme.

Generalforsamling referat 2018

Referat af generalforsamling 06/11-018

Systofte Skovby Grundejerforening.

1.Valg af dirigent.

Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  i henhold til vedtægternes §13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 1. Formandens årsberetning.

Formanden  Henning Jensen havde følgende beretning.

Der har været ønske/undersøgelse på fjernelse af chikaner på Tjørnevej, dette viser sig og være både en omstændig og dyr affære, da vi selv skal betale udgift.

Fakta er at de ikke bliver fjernet.

Der har været afholdt sommerfest , med en stor succes, der var gang i bålhygge med pandekage bagning, der blev leget med stylter både af børn og voksne, og homemate ski som Leif Olsen havde kreeret blev afprøvet hen over græsplanen, med en masse sjov og grin. ja i det hele taget en hyggelig dag, både for børn og voksne.

Der har været stillet en hastighedsmåler på Tingstedvejen, dette gav en måling på at der var 72% der kørte for stærkt imod Tingsted og 80% retning imod Stubbekøbingvej.

Så der forventes inden så længe, at blive afholdt Fartmåling.

Vi har i Bestyrelsen besluttet at der fra d .d  bliver udleveret en æske chokolade el. vin til nye tilflyttere, fra Grundejerforeningen.

Et helt nyt tiltag…. Der vil blive et Samarbejde imellem Systofte Boldklub og grundejerforeningen om at få et kursus sat op, hvorledes brugen af hjertestarter, og uddannelse som hedder ”Danmark redder liv” via en App.  Nærmere info vil komme.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent .Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt .300Kr. Årligt.

 

 1. Forslag fra medlemmer.Der er indgivet et ønske om at få opstillet en alm. Gynge på legepladsen, dette vil vi i Bestyrelsen, arbejde hen imod, i det nye år.

Der blev givet et ønske, at kommunen bliver kontaktet om, at det er blevet meget farligt at på/afstige fra bussen ,Rute 736… der er ikke nok plads, uden der er risico for at træde ind i en cykel, ved det, at cykelsti går lige op til. (der er hermed sendt mail  om ønske, at få det bragt i orden.)

 1. Valg til bestyrelsen.

Lisbeth

Leif

Henning.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
 2. Anni Bonde.
 3. Annemarie Hansen

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanter.
 2. Hans Kimer modtager genvalg
 3. Carsten Christiansen modtager genvalg.

Johnny Hansen( i dag suppleant) modtager genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

Så bestyrelsen ser således ud:

Formand: Henning (Flex) Jensen. 29646377

Bestyrelse medlemmer:

Lisbeth Christiansen  

Pernille Petersen

Leif Olsen

 Elly Kimer

Kasser Anita Clausen 

Supp. Anni Bonde og Annemarie Hansen.

 1. Eventuelt.

Formanden Henning Jensen afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Derefter var Grundejerforeningen vært med en ret Mørbradgryde med kartoffelmos. Uhmmm.

 

Link til PDF Fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse Generalforsamling 2018

Indkalder herved til ordinær generalforsamling. Tirsdag d.6/11 kl 18.30
I Systofte Boldklub`s klubhus.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsorden, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8.dg før Generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært igen i år, med en ret gratis mad+1.vand/øl for medlemmer. Der skal siges, at der vil være mulighed for at blive indmeldt på selve dagen,(ellers ikke medlemmer 120kr.) så vi kan spise sammen, efter generalforsamlingen er slut.

Alt efter hvor meget der skal svinges med grydeskeerne,JØnsker vi Tilmelding til Lisbeth på 28305547 El. carlis@ mail.dk

S.U Senest 2/11 Vel Mødt!!

Klik på nedenstående link for program

Indkaldelse Generalforsamling 2018

Referat Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 15/11-2017.

Systofte Skovby Grundejerforening.

 1. Valg af dirigent.

Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 1. Formandens årsberetning.

Formanden Henning Jensen havde følgende beretning.

Fibernet er blevet en realitet, det er nedlagt flere steder og er pt tilsluttet. Der er kommet den tilbagemelding, at det gik rimeligt hurtigt med at få det installeret, og at det virker.

Hvis man som berørt mener, at der mangler eller fejl, så skriver man en mail til FIBIA  kundeservice med klagens art  – husk at skrive adresse.

Der har været tur til Refa med rundvisning, hvor der var rig mulighed for at stille spørgsmål og få svar af rundviser Søren Møller Madsen.

Der er blevet restaureret hegn ved Legeplads af 2 frivillige Carsten Christiansen og Leif Olsen. Det siger vi mange tak for.

Der har været afholdt Sommerfest med stor succes, der var gang i bålhygge med pandekage- bagning, flødebollemaskine – grill, ja i det hele taget en hyggelig dag, både for børn og voksne.

Henning har sagt ja til at overtage stilling som havemand på det grønne areal/legeplads

Som det sidste var det den dårlige Mobildækning, den er en konstatering, men der er umiddelbart ingen løsninger på det.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt. 300,- kr. årligt.

 

 1. Forslag fra medlemmer.

Der var forslag til at få fjernet chikaner på Tjørnevej, det kræver en henvendelse til Guldborgsund Kommune, da vi er klar over, at under chikanerne mangler der asfalt og hvad gør vi så?

Så er der forslag om at indkøbe hjertestarter.

Vi kommer frem til at det er en dyr investering, og i forvejen, er der en hjertestarter i byen, og der er så kommet svar på at den gerne må benyttes af alle, der er praktiske ting, der skal på plads, efterfølgende vil der blive omdelt foldere til alle.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Elly Kimer – genvalgt

Pernille Petersen – genvalgt

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
 2. Anni Bonde – ny
 3. Annemarie Hansen – ny

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanter.
 2. Hans Kimer modtager genvalg
 3. Carsten Christiansen modtager genvalg.

Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

Så bestyrelsen ser således:

Henning Jensen hjcjensen@turbopost.dk

Lisbeth Christiansen carlis@mail.dk

Pernille Petersen pp@stb215.dk

Leif Olsen leifolsen0@gmail.com

Elly Kimer elly@kimer.dk

Kasser Anita Clausen anitaclausen@hotmail.com

Supp. Anni Bonde og Annemarie Hansen.

 

 1. Eventuelt.

Formanden Henning Jensen afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Derefter var Grundejerforeningen vært med en ret Gullacshgryde med kartoffelmos. Uhmmm.

Download referat som Word fil i nedenstående link

Referat Generalforsamling 2017

Indkaldelse Generalforsamling 2017

Systofte- Skovby Grundejerforening

Indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag d.15 November 2017 kl.18.30

I Systofte Boldklub SB40.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag fra medlemmerne.( Ønske om beplantning på Tjørnevej drøftes).
 7. Valg til bestyrelsen

a.Valg af 2 bestyrelses medlemmer(Pernille/Elly ønsker genvalg)

 1. Valg af revisor og revisor-suppleant. (Villig til genvalg revisor Hans og Carsten.

Suppleant Johnny.)

 1. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsorden, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært igen i år, med en ret gratis mad+1.vand/øl for medlemmer, ikke medlemmer 120Kr. (Der er mulighed for indmeldelse på dagen)Tilmelding: Til Anita på Tlf.60190553 El. anitaclausen@hotmail.com

S.U 7/11. Vel mødt!!

Link til Word dokument Indkaldelse generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling 2015

Generalforsamling 24. november 2015
Dagens agenda
1. VALG AF DIRIGENT.
2. FORMANDENS ÅRSBERETNING
3. FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB
4. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF
KONTINGENT.
5. FORSLAG FRA MEDLEMMER.
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
a. Tina Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg
b. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
7. VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
a. Leif Olsen, modtager genvalg
b. Svend Løsekrog, modtager ikke genvalg
8. VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANR
a. Hans Kimer modtager genvalg
b. Carsten Christiansen modtager genvalg
c. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
9. EVENTUELT
Der var repræsenteret 14 medlemmer, her af 0 ifølge fuldmagt.
Formanden, Tina Curtis, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev Jørgen Petersen valgt.
Dirigenten indledte med at takke for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt i henhold til vedtægternes § 13, idet den var indkaldt skriftligts med mindst 14 dages varsel.
For at være beslutningsdygtig skal mindst 50% af medlemmerne være til stede og afgive stemme, herunder
også stemmer med fuldmagt. Beslutningen kan vedtages med 2/3 del flertal.
2. Formandens årsberetning
Formanden Tina Curtis havde følgende beretning
”Det har været et stille år. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har i året der er gået, afholdt en Blå tur. Turen gik til Guldborgsund Zoo og der var
god opbakning fra foreningens medlemmer.
Til dem som ikke var med kan jeg fortælle at det var en rigtig hyggelig dag. Vejret var med os
den dag. Vi havde arrangeret det således, at en dyrepasser gav os en guidet rundtur. Dyrepasseren
gav sig god tid til at fortælle om de forskellige dyr vi mødte og det ganske særlige var, at ved
dyrepasserens tilstedeværelse og hendes stemme, livede dyrene op så vi rigtig så, hvor aktive og
levende dyrene er. Efter rundvisningen, var der kaffe og lagkage i haven samt is til børnene. Jeg
vil opfordre den nye bestyrelse til at gentage den succes arrangementet har fået.
Havemanden passer fortsat legepladsen, som er til UG X og slange i bestyrelsens øjne. Legetårnet
har netop fået en omgang træolie så vi kan, så de redskaber som nu er indkøbt vil holde i mange
år.
Reden som blev sat op sidste år, er konteret på dette regnskabsår, og derfor ser budgettet ud som
det gør.
Der er i årets løb, sat skilte op vedr. Nabo hjælp. Nu bliver det spændende at se om effekten af
dem også kommer.
Jeg vil slutte formandens beretning med at takke af, for denne gang. Takke for den tillid der er
vist mig. Jeg har valgt at trække mig som formand og foreningsarbejdet, da der er en del ting i
mit liv, som behøver mit fokus.
En hel speciel Tak til bestyrelsen for deres hjælp og opbakning, jeg skulle bare række en arm ud,
så var de der med det samme.”
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Der er i året brugt en del penge på opsætning af rede (gynge), samt rep. Af havetraktor, hvilket har
medført et underskud.
Der blev ved fremlæggelse af regnskabet spurgt ind til hvor mange medlemer indtægten stammer fra,
hertil kunne svares at der pt. er 98 medlemmer.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkommende foreslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Tina Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg
b. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
Gitte Egeholm stiller op som bestyrelses medlem, og blev enstemmigt valgt.
Elin Pedersen blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
a. Leif Olsen, modtager genvalg
b. Svend Løsekrog, modtager ikke genvalg
Leif Olsen blev enstemmigt genvalgt
Pernille Petersen blev enstemmigt valgt
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanr
a. Hans Kimer modtager genvalg
b. Carsten Christiansen modtager genvalg
c. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
Alle blev enstemmigt genvalgt
9. Eventuelt
Det oplyses at sidste års referat fra generalforsamling, ikke ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen vil få
det lagt op på hjemmesiden hurtigst mulligt.
Arbejde for udretning af fortove i området efterlyses, bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen og høre
om mulighed for udretning heraf.
Der efterlyses fibernet muligheder i området, og bestyrelsen vil se på mulighederne herfor.
Bestyrelses formand Tina Curtis afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Åbn referat som PDF her

Referat Generalforsamling 2014

EVENTUELT
1. Valg af dirigent.
Hans Kimmer blev valgt
2. Formandens årsberetning
Tina har været glad for sit første år som formand.
Vi har fået fast målested i byen, primært Stubbekøbingvej.
Borgermøde bl.a. Cikaner på Tjørnevej.
Blå-tur arbejdes der stadig på.
Vi har på vegne af foreningen klaget over REFA’s planlagte nye genbrugsplads.
Der er kommet nye mål og og rede på det grønne område.
Nabohjælp arbejdes der på i den nye bestyrelse
Kommentarer til formandens årsberetning
Hvor tit måles der? Kan ikke siges præsis
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Der er overskud i år, opsætning af gynger høre til i næste år regnskab.
Der spørges til medlemstal, som er 100.
Ingen dårlige betalere i år.
Regnskabet godkendes af alle tilstedeværende.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Vedtaget at det fortsættet uændret.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkommende foreslag fra medlemmerne inden frist, men der stilles forslag om at få rettet fliser.
Der stilles igen forslag om at få gjort noget ved hundelorte.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Det regnskabsmæssige varetages i dag af ekstern konsulent i form af Anita Clausen, dette er der ingen
indvæninger i mod i forsamlingen.
Sekretær, Paw Winther, valgt ind
Medlem, Lisbet Christensen, Genvalgt
Medlem, Henning Jensen, Genvalgt
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
1. Suppleant, Leif Olsen, genvalgt
2. Suppleant, Svend Løsekrog, valgt ind
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
1. Jørgen Christensen, genvalgt
2. Carsten Christiansen, valgt ind
1. Suppleant, Johny Hansen, genvalgt
9. Eventuelt
Der bliver spurgt til dræbersnegle om det er et generelt probem? Ikke voldsomt.
Der stilles forslag om bump på tingstedvej ved legepladsen. Henning oplyser at der er andre beboer der
har taget kontakt til komunen, men bestyrelsen vil gerne opfølge.
Bestyrelses formand Tina Curtis afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Åben som  PDF klik her.