Bestyrelsen indbyder til borgermøde

BORGERMØDE

for beboer i Systofte Skovby.

Bestyrelsen for Systofte Skovby grundejerforeningen ønsker at komme i dialog med byens borger og indkalder derfor til borgermøde.

Søndag den 13. april 2014 kl. 14.00 på fællesarealet,

for enden af Magnoliavej.

Program for borgermøde.

  • Dialog og en drøftelse omkring ønske eller behov for nabohjælp.

  • Dialog om etablering af Refa´ ny genbrugs- og grenplads ved Stubbekøbingvej.

  • Forskønnelse af chikaner på Tjørnevej.

SU: Mandag den 7.4.2014.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktement.

Tilmelding skal ske til Lisbeth på mobil: 28 30 55 47

VEL MØDT

Skriv et svar