Alle indlæg af Pernille Petersen

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

alle beboer i Systofte Skovby er velkommen – kun medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Torsdag d. 13. november 2014 kl. 19.00 i Systofte forsamlingshus.

Dagsordnen til mødet:

 1. Valg dirigent
 2. Formanden beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  1. Pernille Petersen (i dag sekretær) modtager ikke genvalg.
  2. Lisbeth Christiansen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg.
  3. Henning ”Flex” Jensen (i dag næstformand) modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Jette Skov Madsen – Modtager ikke genvalg
  2. Leif Olsen – ?
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  1. Hans Kimer – modtager genvalg
  2. Paw Winther – modtager ikke genvalg
  3. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne der ønskes på dagsordnen bedes afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært for en sandwich samt en øl/vand.

Vi glæder os til at se alle , vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmeldingen til spisning bedes meddelelses Elin Pedersen på Magnoliavej 9, på sms eller telefon: 21 15 91 19 eller på mail: magnoliavej9@gmail.com senest d. 7/11-2014

 

 

 

Systofte amatør teater opfører;

Systofte amatør teater opfører;

Grevinden går igen

Farce af Knud Erik Meyer Ibsen.

Da grevinde Schnob von Platten-Juhl bestemmer sig for at “dø,” er det udelukkende for at finde frem til den rigtige arving af godset Augenfryd. Datteren Daisy har nemlig ikke vist sig på godset siden grevens begravelse for 25 år siden og arriverer nu hastigt fra hjemmet i USA. Sønnen Herbert – alle tiders platugle – er normalt forment adgang til godset efter han solgte en ægte Rembrandt for 1.500 kroner. Lad os med det samme slå fast, at søskendeparret har modstridende interesser og med alle mulige og umulige kneb forsøger at negle hele molevitten selv. Blandt andet dukker den ukendte bror op fra Amerika i skikkelse af Herberts umulige kumpan Tage. Grevinden går igen og må til sin skam se, hvordan børnene grådigt forsøger at score godset. Hvad ingen af dem ved er, at godsets tudsegamle butler og oldfrue har helt andre planer – de har nemlig de seneste ti år spillet grevindens formue væk i whist – og forsøger at hytte deres eget skind. En vanvittig farce med masser af forviklinger, spøgelser der går igen-igen og en søskendeflok, der vokser fra time til time.

 

Kirsten Hansen : Alvine – Husbestyrerinde

Henriette Rohrbeck : Laurits – Butler

Jette Jørgensen : Børge Olsen – Sognemedhjælper/Ejendomsmægler/Sagfører

Ida Stjernholm : Grevinde Schnob Von Plattenjuhl

Marianne Johnson : Gisela Kernkrämmergut – Advokat

Lars Berthelsen : Herbert – Grevindens søn

Annelise Cordua : Tage – ansat af Herbert

Kimmie Rohrbeck : Daisy – Grevindens datter

Berit Petersen : Sufløse

Instruktør : Henriette Rohrbeck

 

 

I år er er der generalprøve inkl. kaffe & lagkage kr. 75,-fredag den 24 oktober kl. 19.00

Premiere lørdag den 25 oktober med spisning kl. 17.30 og forestilling kl. 19.30 til kr. 200,-

Joakim With Jørgensen spiller op til dans efter forestillingen.

 

Spise billetter kan bestilles på telefon 54841104 eller 23413117

Bestyrelsen indbyder til borgermøde

BORGERMØDE

for beboer i Systofte Skovby.

Bestyrelsen for Systofte Skovby grundejerforeningen ønsker at komme i dialog med byens borger og indkalder derfor til borgermøde.

Søndag den 13. april 2014 kl. 14.00 på fællesarealet,

for enden af Magnoliavej.

Program for borgermøde.

 • Dialog og en drøftelse omkring ønske eller behov for nabohjælp.

 • Dialog om etablering af Refa´ ny genbrugs- og grenplads ved Stubbekøbingvej.

 • Forskønnelse af chikaner på Tjørnevej.

SU: Mandag den 7.4.2014.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktement.

Tilmelding skal ske til Lisbeth på mobil: 28 30 55 47

VEL MØDT

Nyhedsbrev April 2014

Nyhedsbrev April 2014

Så er foråret så småt på vej, dejligt med lidt varmere vejr, selvom vi har haft en forholdsvis mild vinter. Målene på det grønne område har fået nye net og er klar til at der bliver spillet bold igen.

Borgermøde

Bestyrelsen for Systofte Skovby grundejerforeningen ønsker at komme i dialog med byens borgere

og indkalder derfor til borgermøde.

Søndag den 13. april 2014 kl. 14.00 på fællesarealet, for enden af Magnoliavej.

Program for borgermøde.

 • Dialog og en drøftelse omkring ønske eller behov for nabohjælp.

 • Dialog om etablering af Refa´s ny genbrugs- og grenplads ved Stubbekøbingvej.

 • Forskønnelse af chikaner på Tjørnevej.

 • Evt.

SU: Mandag den 7.4.2014.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktement.

Tilmelding skal ske til Lisbeth på mobil: 28 30 55 47

VEL MØDT

Facebook

Vi kan med glæde berette at vores Facebook side er kommet op at køre. Den er forbundet med vores hjemmeside, så man nemt får adgang til nye indlæg der kommer på hjemmesiden. Gå på Facebook og søg efter systofte skovby, så kommer den i listen. Vi har jo et lille håb om, at man vil bruge siden dels til nyheder og begivenheder, men også som debat-forum blandt byens borgere.

Fartmåling

Som man sikkert har bemærket, har der i den sidste måneds tid været fartkontroller på Stubbekøbingvej. Det er bestyrelsen der har taget kontakt til kommunen og politiets ATK gruppe.

I første omgang fik vi målere op og man har herudfra besluttet at denne strækning fremover bliver fast målested. Vi lægger resultaterne fra målingerne ind på hjemmesiden www.systofteskovby.dk og man må sige at de tjener til statskassen herude! Men vi håber at det får folk til at lette lidt på foden, når de kører gennem vores by.

Chikaner og vej bump

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det er svært at se chikanerne på tjørnevej om aftenen, når gadelamperne bliver slukket og der mangler reflekser på dem. Bestyrelsen vil prøve at tage kontakt til kommunen, da vi mener det er deres opgave. Ligeledes vil vi undersøge muligheden for at få vej bump op på Elmevej, vi ved at der tidligere er blevet ansøgt om chikaner dog uden held, da skolebussen ikke ville kunne komme igennem, men måske små vej bump kunne være en løsning…

Ligeledes vil vi forhører os om mulighederne for Tingstedvejen, så farten bliver taget af, inden man når ind/udgangen til det grønne areal, da det forlyder at der bliver kørt meget stærkt her også.

Nyhedsbrev December 2013

Systofte Skovby Grundejerforening

Nyhedsbrev December

Så er det snart jul!

Vi har som ny bestyrelse afhold vores første møde.

Her er kort hvad vi godt kunne tænke os at få gennemført det næste års tid.

Facebook

Vi lever i en moderne verden og det teknologiske er en stor del af denne. Derfor har vi besluttet at

hoppe med på bølgen og oprette en lukket gruppe på Facebook. Vi tror på at vi kan nå en bredere del

af lokalsamfundet på denne måde. Vi giver nærmere besked når denne er en realitet. Det er ønsket at

man kan komme nemt fra hjemmesiden til Facebooksiden og omvendt.

Nyhedsbreve og andet fra bestyrelsen vil stadig blive lagt op på hjemmesiden. Ligeledes vil dem der

har tilmeldt sig på mail stadig modtage nyhedsbrev på mail og vi fortsætter lidt endnu med at

husstand omdele. Men det er målet at vi i løbet af 2014 bliver udelukkende elektronisk, så hvis I ikke

allerede har tilmeldt jer nyhedsbrevet på hjemmesiden, så vær venlig at gøre dette, så vi kan spare

lidt på resurserne.

Vi har erfaret at der er en del tvivl om, hvem der er tvungne medlemmer af foreningen. Vi er kommet

i besiddelse af et oversigts kort og dette vil vi få lagt op på hjemmesiden.

Det grønne område

Vi har fået kritik over skiltene vi har opsat på området. Vi vil gerne understrege at man selvfølgelig

gerne må tage sin hund med derned, bare man husker at samle efterladenskaber op efter den. Vi skal

alle kunne være der og huske på, at det også er en legeplads, hvor små børn opholder sig.

Bestyrelsen arbejder på at få en fælles gade/vejfest på benene. Den skal selvfølgelig afholdes på det

grønne område nærmere sommeren. Vi skriver mere om det på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Vi ønsker stadig at få sat gynger op dernede og nye net til målene, så det skal der også kigges på i

løbet af 2014.

Husk den årlige juletræsfest i Systofte forsamlingshus d. 28/12. Nærmere herom på hjemmesiden

Til slut vil vi gerne ønske alle en

glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

Nyt medlem: Er jeres hustand ikke medlem endnu, så er det nu chancen er der. Tilmeld jer Systofte

Skovby grundejerforening og vær med til diverse arrangementer. Samtidig støtter i foreningsarbejdet

så vi kan gøre endnu mere for vores by. Send en mail til pernille.ssg@stb215.dk med navn og adresse.

————————————————————————————————————————-

Tilmeld dig nyhedsbrevet her på siden, så får du en mail, når vi udgiver et nyhedsbrev.

————————————————————————————————————————-


Referat af generalforsamling 7/11/2013

Referat:

Ved Ordinær generalforsamling 7/11/2013

Formandens beretning:

Vi har fået en ny hjemmeside og dertil siger vi tak til Jørn Petersen og Knud Brun, der har stået for at få den

op og kører. Der er indkøbt en gavekurv til dem begge som tak.

Efter at have ansøgt om en havemand her i området uden held, og et professionelt tilbud var for dyrt, er det

nu lykkes at få fat i en pensionist, der havde mod på opgaven. Der er i den grad blevet gået til den dernede

og han har fået ryddet op samt malet vores skur dernede.

Indvielsen af legepladsen var en rigtig hyggelig dag for både børn og voksne og vi håber at det var

grundstenen til fremtidige sommerfester.

Til sidst takker Anders Mogensen for 4 år som formand.

(bestyrelsen har ligeledes givet en gavekurv til Anders som tak for hans store indsats som formand)

Kommentarer fra forsamlingen

Der bliver spurgt til de skilte som bestyrelsen har sat op ved indgangene til det grønne område. Man er som

hundeejer utilfreds med at man ikke må lufte hund derovre.

Bestyrelsen understreger, at meningen med skiltene er at man gerne må lufte hund derovre, bare man fjerner

hundens efterladenskaber efter den.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der står Guldborgsund kommune på skiltene og at dette skal

slettes.

Gennemgang af regnskab:

Der har i forgangene år været udgifter til en ny havetraktor, renovation af skur, samt ansættelse af en

havemand.

På trods af det er der et overskud på 30080,98kr. takket være det tilskud vi fik af kommunen sidste år i

forbindelse med legepladsen.

Det forslås at der bliver lagt en skitse op på hjemmesiden, med oversigt over tvungen medlemmer af

foreningen, for at undgå misforståelser.

Kontingent:

Kontingent godkendt af forsamling og fortsætter uændret.

Forslag fra medlemmer:

ingen

Valg af formand:

Tina Curtis er valgt ind.

Valg af bestyrelsesmedlem:

Elin Pedersen genvalgt

Valg af suppleanter:

Lisbeth Christiansen genvalgt.

Leif Olsen genvalgt

Valg af revisorer:

Hans Kimer genvalgt.

Paw Winther valgt ind.

Valg af revisorsuppleant:

Johnny Hansen genvalgt.

Note til valg:

Anita Clausen forsætter som ekstern konsulent til det regnskabs-tekniske.

Eventuelt:

Der snakkes om at sætte skilte op med nabohjælp -det koster 360kr ex. Moms og stander…

Det foreslås at der i stedet bliver lavet en tlf. liste…

Der stilles forslag om en lukket gruppe på Facebook, dette vil den nye bestyrelse kigge nærmere på.

Der stilles forslag om at der udarbejdes en folder til tilflyttere, lidt omkring området og foreningen. Det

kunne evt. være en fra hver vej, der stod for at uddele til de nye på vejen.

Der klages over at havemanden brænder vådt haveaffald af, dette vil bestyrelsen selvfølgelig tage sig af.

Bestyrelsen takker for et godt og stilfærdigt møde, vi kunne dog godt ønske os at der var flere fremmødt, da

man jo til generalforsamlingerne i den grad har mulighed for at give sin mening til kende og være med til at

forme både bestyrelse og vores lille lokalsamfund.

Debat om indbrud i nabolaget

Der har desværre været en del indbrud her i området i den seneste tid.

Vi hører gerne om der er nogle der har nogle idéer til hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Der findes jo det der hedder Nabo hjælp, men hvor vidt det er et nyttigt værktøj, eller bare penge ud af vinduet er bestyrelsen splittet omkring.

Giv din mening til kende her i tråden.

M.v.h. Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Torsdag d. 7. November 2013 kl. 19.00 i Systofte forsamlingshus.

Dagsordnen til mødet:

 1. Valg dirigent

 2. Formanden beretning

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 4. Forslag fra medlemmerne

 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

  1. Anders Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg.

  2. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) Modtager genvalg.

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  1. Lisbeth Christiansen – Modtager genvalg

  2. Leif Olsen – ?

 7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Christensen – Modtager genvalg

  2. Hans Kimer – ?

  3. Johnny Hansen (i dag suppleant) – ?

 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne der ønskes på dagsordnen bedes afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært for en sandwich samt en øl/vand

Vi glæder os til at se foreningens medlemmer, vel mødt!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Tilmeldingen til spisning bedes meddelelses Elin Pedersen på Magnoliavej 9, på sms eller telefon:  21 15 91 19 eller på mail: magnoliavej9@gmail.com senest d. 1/11-2013

Skriv adresse og hvor mange I deltager.

 

 

Nyhedsbrev Oktober 2013

Nyhedsbrev Oktober

Så er sommeren desværre slut og efteråret kommet. Vejret har vi ikke kunne klage over og det var også en dejlig solskinsdag, d.24. August, hvor vi i bestyrelsen havde arrangeret en lille hyggeeftermiddag for medlemmerne i Systofte Skovby Grundejerforening.

Bestyrelsen takker for en dejlig dag sammen med børn og voksne til vores indvielse af legepladsen.

Der blev både leget vikingespil (børn mod voksne), så havde vi gang i en flødebolle-kaste maskine, lavet snobrød til den store guldmedalje og selvfølgelig grillet pølser samt den medbragte mad. Alt i alt en super hyggelig dag, hvor børnene legede rigtig godt sammen både på legetårn og på boldbanen, mens de voksne hyggede med en snak med “naboen” og god mad.

Vi i bestyrelsen håber der vil være opbakning om et lignende arrangement næste sommer.

Hjemmeside

Det er med stor glæde at vi kan fortælle at vores hjemmeside er oppe at køre nu.

Gå ind på www.systofteskovby.dk allerede nu og opret dig som bruger, så har du mulighed for at skrive indlæg på siden. Det kunne være salg/sælges, efterlysninger, legeaftaler og debatter omkring vores lokalsamfund, opslag om arrangementer og meget andet.

Udover at hjemmesiden byder på information omkring grundejerforeningen og indlæg fra bestyrelsen, er det nu også muligt for byens beboere at være med til at forme den med interessante indlæg.

Ligger du inde med billeder fra de “unge år” i Systofte Skovby og/eller måske en historie bag, så kontakt gerne vores webmaster Jørn Petersen, kontaktinfo til ham er på hjemmesiden. Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Nabohjælp

Der har desværre været en del indbrud i vores by på det seneste. Bestyrelsen vil gerne være med til at afhjælpe problemet og modtager gerne gode idéer. Vi laver et debat-oplæg på vores nye hjemmeside.

Nyt medlem: Er jeres hustand ikke medlem endnu, så er det nu chancen er der. Tilmeld jer Systofte Skovby grundejerforening og vær med til diverse arrangementer. Samtidig støtter i foreningsarbejdet så vi kan gøre endnu mere for vores by. Skriv en mail til pp.ssg@stb215.dk indeholdende navn og adresse.