Alle indlæg af Lisbeth

Referat generalforsamling 2022

Referat fra Systofte Skovby generalforsamling

 D. 15/11-2022.

1. Valg af dirigent.

Blev Poul Ib.

2. Formandens beretning.

Bød velkommen , til et godt fremmøde fra medlemmer i grundejerforeningen.

Chikaner er blevet opsat på Tjørnevej, der mangler lige de sidste, men de skulle i nærmeste fremtid, blive bragt i orden.

Fastelavn er blevet med succes blevet afholdt i Systofte forsamlingshus.

Der er 3. foreninger der har slået sig sammen, hvilke er en god ide IFT. til frivillige der skal stå for det, men det er ikke det store overskud der bliver tilbage.

Der er blevet opsat nyt hegn ved og omkring legepladsen

Der er lavet ny bom ved indgang til legepladsen, fra Magnoliavej, den er kreeret , opsat og sponsoreret af Freddi Hansen – en stor tak fra bestyrelsen.

Der er indkøbt 2. borde/bænkesæt som er opsat på den årlige arbejdsdag på legepladsen.

Det er modtaget og afprøvet positivt af byens befolkning.

Sommerfesten blev afholdt med god tilslutning.

Fart: Fartmåleren på Tingstedvej( der er nu i stedet opsat 2. chikaner) er flyttet til stbk.vej

Dette har været en succes, da man på Stub. vej har bemærket nedsat hastighed.

Der er blevet lovet flere fartmålinger i fremtiden.

Gadelys: Skolebestyrelsen på Sofieskolen har 2 medlemmer her i området, vi vil lave et samarbejde om at få sikker vej med belysning.

Royal Run: Kunne der fra vores forening være frivillige hjælpere,  da tag kontakt til Henning el. Lisbeth.

Fremtid: 29/10 2023 er der 50. års jubilæum i vores grundejerforening.

Har man ideer til hvordan det kunne fejres, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

3. Kasserer aflægger regnskab.

Der er et underskud på 8.785,97.

4.forslag fra bestyrelsen.

kontingent uændret- 300.kr.

5. forslag fra medlemmerne 

ingen forslag.

6. a .Valg til bestyrelsen.

på valg er Lisbeth -Leif- Henning

Alle modtager genvalg.

7. valg af suppleanter:

Der blev valgt:

1. Benny Petersen.

2. Ole Larsen.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer er :

Anne-Marie Hansen

Anni Bonde.

8. Valg af revisorer & suppleant

Klaus Poulsen, Carsten Christiansen, Hans Kimer.

9. Eventuelt

Der vil igangsættes undersøgelse om gangsti bagved den gl. udstykning mod marken/skoven, der er jo sti bagved den nye udstykning. Så det kunne give anledning til en længere gåtur omkring Systofte Skovby. Denne undersøgelse varetager Per Tambour.

Så blev der nævnt ,at der er en Hjertestarter der kan benyttes om nødvendigt, på Bøgevej 12 hos Knud Mortensen.

Hænger indenfor ved bryggersdøren , er registreret på APP Hjertestarter Trygfonden.