Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Torsdag d. 7. November 2013 kl. 19.00 i Systofte forsamlingshus.

Dagsordnen til mødet:

 1. Valg dirigent

 2. Formanden beretning

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 4. Forslag fra medlemmerne

 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

  1. Anders Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg.

  2. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) Modtager genvalg.

 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  1. Lisbeth Christiansen – Modtager genvalg

  2. Leif Olsen – ?

 7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

  1. Jørgen Christensen – Modtager genvalg

  2. Hans Kimer – ?

  3. Johnny Hansen (i dag suppleant) – ?

 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne der ønskes på dagsordnen bedes afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært for en sandwich samt en øl/vand

Vi glæder os til at se foreningens medlemmer, vel mødt!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Tilmeldingen til spisning bedes meddelelses Elin Pedersen på Magnoliavej 9, på sms eller telefon:  21 15 91 19 eller på mail: magnoliavej9@gmail.com senest d. 1/11-2013

Skriv adresse og hvor mange I deltager.

 

 

Skriv et svar